Öppna menyn

Hemflyttning/Utslussning

Flytta hem efter skoltiden

Elever som bor på internatet får hjälp, både av personal på Klaragymnasiets internat och ansvariga i hemkommunen, när det är dags att flytta till eget boende i hemkommunen efter studierna.

Planering

I början av höstterminen årskurs 4 påbörjas planeringen för utslussning av eleven till hemkommunen. Planeringen sker i samverkan med elev, mentor, utslussningsansvarig, föräldrar och hemkommun. Från hemkommunen deltar LSS-handläggare, Arbetsförmedling och Försäkringskassa.
Eleven får själv söka bostad.

Målet är att det ska finnas ett nätverk i hemkommunen runt eleven som tar över efter studenten. Detta nätverk kommer att vara individuellt utformat eftersom behoven ser olika ut för alla elever.

Flytten

I början på maj sista terminen flyttar eleven till sitt nya boende/lägenhet. Föräldrarna hjälper eleven med att flytta och flyttstäda lägenheten på internatet. Mentorn hjälper eleven att få med inlärda rutiner i sitt nya hem. Mentorn hjälper eleven att komma igång med sin nya sysselsättning. Mentorn informerar ny boende/stödpersonal.