Öppna menyn

Utbildning och handledning

Prova nya vägar och upptäck andra möjligheter

Inom ramen för Cura Resurscentrum erbjuder Sjöarp utbildning, handledning, bedömning, projekt och rådgivning. Gå en grundläggande utbildning i Tydliggörande pedagogik på Sjöarp. Följ upp med en fördjupning i bedömning och inlärning i vardags- och fritidsfärdigheter. Eller varför inte en skräddarsydd utbildning för hela arbetsgruppen på hemmaplan med hjälp av Sjöarps kompetenta personal?

  • Är arbetsgruppen inte säker på hur man ska arbeta eller saknar verktyg? Då är metodhandledning kanske svaret.
  • Är ni osäkra på någon klients färdigheter eller behöver hjälp med att strukturera upp vardagen? Behöver ni tillfällig hjälp i en ohållbar situation? Sjöarp kan hjälpa till med bedömning, observationer, avlastning, daglig verksamhet, utbildning och med att ta fram strategier för framtiden.

Intresserad? Kontakta Cura Resurscentrum