Öppna menyn

Vård och behandlingsarbete

Så här arbetar vi

Vård- och behandlingsarbete på Notavillan bygger på förändringsarbete utifrån en psykosocial teori och praktik där miljöterapin har en central roll. En genomförandeplan görs i nära samarbete med familjen och ansvarig handläggare från socialtjänsten.

Barn utan föräldrar

För de barn vars föräldrar inte är på Notavillan är arbetet inriktat på att ge en god omvårdnad, social träning, stöd i skolan och en meningsfull fritid. Vi deltar aktivt i att förbereda och underlätta flyttningen till det egna hemmet eller till en eventuell familjehemsplacering.

Barn med föräldrar

När barn vistas hos oss tillsammans med sina föräldrar inriktas arbetet på att ge föräldrarna psykologiskt, pedagogiskt och socialt stöd. I förändringsarbetet fäster vi stor vikt vid familjens sociala nätverk och det kan också innefatta olika former av öppenvårdkontrakt. Utöver den traditionella institutionsvården har Notavillan kunskaper och möjligheter att praktiskt arbeta med vårdnads- och umgängesproblem. Här får barn och föräldrar möjlighet att med stöd av erfaren personal finna nya vägar till ett praktiskt fungerande umgänge.