Öppna menyn

Om Cura

Vi är ett kommunalförbund i Blekinge

Cura Individutveckling är ett kommunalförbund och våra medlemmar är kommunerna i Blekinge. Det vill säga: Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg och Olofström.

Vi har verksamheter inom omsorg, skola och socialtjänst

Cura driver verksamheter åt medlemskommunerna inom många olika områden. Varje verksamhet leds av en verksamhetschef och förbundschefen är ansvarig för alla verksamhetsområden.

Våra verksamheter

Curas organisation

Direktionen och familjerättsnämnden

Direktionen är Curas politiska ledning och består av nio ledamöter från våra medlemskommuner. Delar av direktionen bildar Curas familjerättsnämnd.

Ledning och kansli

Curas högsta tjänsteperson är vår förbundschef, som tillsammans med ekonomichef, personalchef och kvalitetschef bildar Curas ledningsgrupp. Övriga centrala funktioner är: personal, kommunikation, ekonomi och kompetensutveckling.

Kontaktuppgifter till ledning och kansli