Öppna menyn

Våra program

Estetiska programmet
Inriktning bild och formgivning.

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.

Försäljning- och serviceprogrammet
Inriktning Handel och service.

Försäljning- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom handelsyrken.

Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning samhällsvetenskap.

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.

Introduktionsprogram
Vi erbjuder två olika introduktionsprogram:

Programinriktat val

Programmet syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och eleven ska så snart hen nått behörighet kunna antas till det nationella programmet.

Individuellt alternativ

Programmet utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte är behöriga till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation, eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dem för annan utbildning. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik.

Läs mer om nationella program på Skolverkets sida.