Öppna menyn

Våra program

Estetiska programmet
Inriktning bild och formgivning.

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena.

Försäljning- och serviceprogrammet
Inriktning Handel och service.

Försäljning- och serviceprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom handelsyrken.

Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning samhällsvetenskap.

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.

Programinriktat val (IMV)

Programinriktat val finns för dig som inte är fullt behörig för de nationella programmen. Här läser du upp det/de grundskolebetyg som krävs, samtidigt som du erbjuds möjlighet att läsa gymnasiekurser inom det program du sedan önskar gå på.

Individuellt alternativ (IMIA)

Ifall du saknar flertalet ämne inom grundskolan finns möjlighet att läsa upp din behörighet inom Individuellt Alternativ. Målet är att skapa motivation och nå de mål som krävs för fortsatta studier inom Programinriktat Val, nationellt program, annan utbildning, men kan även innehålla praktikinsatser och förberedande insatser för kommande sysselsättning/arbete.

Läs mer om nationella program på Skolverkets sida.