Öppna menyn

Vårt uppdrag

Cura Individutveckling startade skyddat boende för våldutsatta kvinnor och deras barn under hösten 2010.

Verksamhetens uppdrag är att erbjuda skyddat boende till individer och familjer i behov av skydd. Uppdragsgivare är socialtjänsten i kommunerna. Socialtjänsten styr uppdraget genom den vårdplan som utformats för individen eller familjen. Vårdplanen ligger till grund för den genomförandeplan som samordnaren tar fram och som man sedan arbetar ifrån.