Öppna menyn

Prislistor

Här hittar du alla våra prislistor. Använd tabbarna nedan för att välj specifik verksamhet.

Telefonkonsultation

Kostnadsfritt.

Handledning/konsultation i verksamheten, medlemskommuner

Timkostnad: 1 326 kronor

Handledning/konsultation i verksamheten, övriga landet

Timkostnad: 1 530 kronor

Utbildning

Överenskommelse om pris utifrån utbildningens omfattning och innehåll.

Restidsersättning, medlemskommuner

Timkostnad: 650 kronor

Restidsersättning, övriga landet

Timkostnad: 750 kronor

Milersättning

40 kronor per mil.

Kostnadsfritt.

 

Kostnadsfritt.

Klaragymnasiet – skola, medlemskommuner

Terminsavgift: 178 500 kronor

Klaragymnasiet – skola, övriga landet

Terminsavgift: 206 040 kronor

Klaragymnasiet – internat med boende- och fritidsutbildning, medlemskommuner

Dygnsavgift under termin: 2 500 kronor

Klaragymnasiet – internat med boende- och fritidsutbildning, övriga landet

Dygnsavgift under termin: 2 958 kronor

Institutionsvård, medlemskommuner

Dygnskostnad per placering: 3 825 kronor

Institutionsvård, övriga landet

Dygnskostnad per placering: 4 284 kronor

Tilläggsdebitering för extra resurs för dygnet runt bemanning vid placerads sjukhusvistelse, medlemskommuner

Dygnskostnad från dag 3: 3 000 kronor

Tilläggsdebitering för extra resurs för dygnet runt bemanning vid placerads sjukhusvistelse, övriga landet

Dygnskostnad från dag 3: 3 500 kronor

Dygnskostnad för öppenvårdsinsatser (lägenhetsboende), medlemskommuner och övriga landet

En vuxen med upp till två barn: 2 958 kronor
En vuxen med upp till fyra barn: 3 162 kronor
Två vuxna med upp till två barn: 3 264 kronor
Två vuxna med upp till fyra barn: 3 468 kronor
Femte barnet och därefter: 408 kronor

Övrig öppenvård/eftervård

Grundarvode per månad: 1 100 kronor

Timkostnad för enmansuppdrag: 900 kronor

Timkostnad för tvåmansuppdrag: 1 200 kronor

Milersättning: 40 kronor per mil.

Kostnadsfritt.

 

Alla priser som avser boende och daglig verksamhet är individuella och speglar den ”vårdtyngd” som uppdraget motsvarar.

Öppenvårdsinsatser, medlemskommuner

Timkostnad: 1 000 kronor, dock högst 3 400 kronor per dag

Öppenvårdsinsatser, övriga landet

Timkostnad: 1 300 kronor, dock högst 4 000 kronor per dag

 

Dygnskostnad per placering, medlemskommuner

Vuxen: 2 000 kronor

Barn: 100 kronor

Dygnskostnad per placering, övriga landet

Vuxen: 2 400 kronor

Barn: 1 050 kronor

 

 

Institutionsvård, medlemskommuner

Dygnskostnad per placering: 5 620 kronor, inklusive behandling och utredningsarbete.

Institutionsvård, övriga landet

Dygnskostnad per placering: 6 450 kronor, inklusive behandling och utredningsarbete.

Tilläggsdebitering för extra resurs för dygnet runt bemanning vid placerads sjukhusvistelse, medlemskommuner

Dygnskostnad från dag 3: 3 000 kronor

Tilläggsdebitering för extra resurs för dygnet runt bemanning vid placerads sjukhusvistelse, övriga landet

Dygnskostnad från dag 3: 3 500 kronor

Övrig öppenvård/eftervård

Grundarvode  per månad: 1 100 kronor

Timkostnad för enmansuppdrag: 900 kronor

Timkostnad för tvåmansuppdrag: 1 200 kronor

Milersättning: 40 kronor per mil.