Öppna menyn

Prislistor

Här hittar du alla våra prislistor. Använd tabbarna nedan för att välj specifik verksamhet.

Telefonkonsultation

Kostnadsfritt.

Handledning/konsultation i verksamheten

1 300 kronor per timme (Blekinges kommuner).

1 500 kronor per timme (kommuner från övriga landet).

Utbildning

Överenskommelse om pris utifrån utbildningens omfattning och innehåll.

Restidsersättning

650 kronor per timme (Blekinges kommuner).

750 kronor per timme (kommuner från övriga landet).

Resekostnader

30 kronor per mil.

Familjerådgivning är kostnadsfri.

 

Besök hos familjerätten är kostnadsfri.

Terminsavgift Klaragymnasiet

175 000 kronor per termin (Blekinges kommuner).

202 000 kronor per termin (kommuner från övriga landet).

Internat med boende- och fritidsutbildning

2 500 kronor per dygn under terminen (Blekinges kommuner).

2 900 kronor per dygn under terminen (kommuner från övriga landet).

Institutionsvård

3 750 kronor per placering och dygn (Blekinges kommuner).

4 200 kronor per placering och dygn (kommuner från övriga landet).

Öppenvårdsinsatser (lägenhetsboende), Blekinges kommuner

2 900 kronor per dygn – en vuxen med upp till två barn.
3 100 kronor per dygn – en vuxen med upp till fyra barn.
3 200 kronor per dygn – två vuxna med upp till två barn.
3 400 kronor per dygn – två vuxna med upp till fyra barn.
400 kronor per dygn – för femte barnet och därefter.

Öppenvårdsinsatser (lägenhetsboende), kommuner från övriga landet

2 927 kronor per dygn – en vuxen med upp till två barn.
3 127 kronor per dygn – en vuxen med upp till fyra barn.
3 227 kronor per dygn – två vuxna med upp till två barn.
3 427 kronor per dygn – två vuxna med upp till fyra barn.
400 kronor per dygn – för femte barnet och därefter.

Övrig öppenvård/eftervård

Grundarvode: 1 100 kronor per månad.
Enmansuppdrag: 900 kronor per timme.
Tvåmansuppdrag: 1 200 kronor per timme.

 

Insatsen är kostnadsfri för dig som anlitar oss.

 

Alla priser som avser boende och daglig verksamhet är individuella och speglar den ”vårdtyngd” som uppdraget motsvarar.

Öppenvårdsinsatser

1 000 kronor per timme, dock högst 3 400 kronor per dag (Blekinges kommuner).

1 300 kronor per timme, dock högst 4 000 kronor per dag (kommuner från övriga landet).

 

2 000 kronor per placering och dygn för vuxen och 100 kronor per placering och dygn för barn (Blekinges kommuner).

2 400 kronor per placering och dygn för vuxen och 1 050 kronor per placering och dygn för barn (kommuner från övriga landet).

 

Institutionsvård

5 620 kronor per dygn och person inklusive behandling och utredningsarbete (Blekinges kommuner).

6 450 kronor per dygn och person inklusive behandling och utredningsarbete (kommuner från övriga landet).

Övrig öppenvård/eftervård

Grundarvode  per månad 1 100 kronor och en timkostnad på 900 kronor för enmansuppdrag och 1 200 kronor för tvåmansuppdrag.