Öppna menyn

Prislistor

Här hittar du alla våra priser för 2024. Använd tabbarna nedan för att välj specifik verksamhet.

Telefonkonsultation

Kostnadsfritt.

Handledning/konsultation i verksamheten, medlemskommuner

Timkostnad: 1 400 kronor

Handledning/konsultation i verksamheten, övriga landet

Timkostnad: 1 650 kronor

Utbildning

Överenskommelse om pris utifrån utbildningens omfattning och innehåll.

Restidsersättning, medlemskommuner

Timkostnad: 700 kronor

Restidsersättning, övriga landet

Timkostnad: 750 kronor

Milersättning

50 kronor per mil.

Kostnadsfritt.

 

Kostnadsfritt.

Klaragymnasiet – skola, medlemskommuner

Terminsavgift: 187 532 kronor

Klaragymnasiet – skola, övriga landet

Terminsavgift: 216 465 kronor

Klaragymnasiet – internat med boende- och fritidsutbildning, medlemskommuner

Dygnsavgift under termin: 2 627 kronor

Klaragymnasiet – internat med boende- och fritidsutbildning, övriga landet

Dygnsavgift under termin: 3 193 kronor

Institutionsvård, medlemskommuner

Dygnskostnad per placering: 4 136 kronor

Institutionsvård, övriga landet

Dygnskostnad per placering: 4 635 kronor

Tilläggsdebitering för extra resurs för dygnet runt bemanning vid placerads sjukhusvistelse, medlemskommuner

Dygnskostnad från dag tre: 3 245 kronor

Tilläggsdebitering för extra resurs för dygnet runt bemanning vid placerads sjukhusvistelse, övriga landet

Dygnskostnad från dag tre: 3 785 kronor

Dygnskostnad för öppenvårdsinsatser (lägenhetsboende), medlemskommuner och övriga landet

En vuxen med upp till två barn: från 3 199 kronor
En vuxen med upp till fyra barn: från 3 420 kronor
Två vuxna med upp till två barn: från 3 530 kronor
Två vuxna med upp till fyra barn: från 3 750 kronor
Femte barnet och därefter: från 441 kronor

Övrig öppenvård/eftervård

Grundarvode per månad: 1 190 kronor

Timkostnad för enmansuppdrag: 973 kronor

Timkostnad för tvåmansuppdrag: 1 298 kronor

Milersättning: 50 kronor per mil.

Kostnadsfritt.

 

Alla priser som avser boende och daglig verksamhet är individuella och speglar den ”vårdtyngd” som uppdraget motsvarar.

Öppenvårdsinsatser, medlemskommuner

Timkostnad: 1 050 – 3 550 kronor per dag

Öppenvårdsinsatser, övriga landet

Timkostnad: 1 400 – 4 200 kronor per dag

 

Dygnskostnad per placering, medlemskommuner

Vuxen: 2 060 kronor

Barn: 103 kronor

Dygnskostnad per placering, övriga landet

Vuxen: 2 472 kronor

Barn: 1 082 kronor

 

 

Institutionsvård, medlemskommuner

Dygnskostnad per placering: 5 875 kronor, inklusive behandling och utredningsarbete.

Institutionsvård, övriga landet

Dygnskostnad per placering: 6 868 kronor, inklusive behandling och utredningsarbete.

Tilläggsdebitering för extra resurs för dygnet runt bemanning vid placerads sjukhusvistelse, medlemskommuner

Dygnskostnad från dag tre: 3 245 kronor

Tilläggsdebitering för extra resurs för dygnet runt bemanning vid placerads sjukhusvistelse, övriga landet

Dygnskostnad från dag tre: 3 785 kronor

Övrig öppenvård/eftervård

Grundarvode  per månad: 1 190 kronor

Timkostnad för enmansuppdrag: 973 kronor

Timkostnad för tvåmansuppdrag: 1 298 kronor

Milersättning: 50 kronor per mil.