Öppna menyn

Utredning

När vi gör en utredning av föräldrarnas förmåga att tillgodose barnens behov så sker den under en åtta veckor. Utredningen utgår från BBIC-modellen (Barns behov i centrum) och redovisas skriftligt till uppdragsgivare och klient.

Så här ser schemat ut för de åtta veckor som utredningen tar: Utredningsschema.

Vi kan också arbeta med hemmaplansutredningar. Det innebär att vi gör utredningen i barnets hemmiljö.

Utredningen ska ge svar på de frågor som uppdragsgivaren ställt när vi påbörjar utredningen. Utredningen beskriver barnets behov, föräldrarnas resurser och de resurser som kan finnas i familjens nätverk. När utredningen är klar ger vi rekommendationer om fortsatta insatser för barnet och/eller föräldern.