Öppna menyn

Tredagarsutbildning Tydliggörande pedagogik Grundutbildning

Tydliggörande pedagogik är baserat på TEACCH® som är en evidensbaserad pedagogik för personer med autism, utvecklad för att hjälpa klienten att förstå vardagen och bli så självständig som möjligt. Den fungerar väl för personer på både tidig utvecklingsnivå och hög funktionsnivå samt för både barn och vuxna.

Utbildningen syftar till att öka medvetenheten om hur autism kan se ut samt ge tips på hur vardagen kan underlättas för klienten/brukaren utifrån tydliggörande pedagogik.

Under de tre utbildningsdagarna varvas teori med praktiskt arbete. Du får i föreläsningsform kunskaper kring de svårigheter personer med autism har att förstå sin omvärld liksom kommunikationens och strukturens betydelse för ett framgångsrikt arbete med den här gruppen.

I de praktiska delarna av utbildningen får du tillfälle att tillverka eget material. Materialet får du sen använda i den informella bedömningen, där några av våra klienter medverkar. Du får prova ditt material och lära dig dra rätt slutsatser av bedömningen.

Utbildningen är lämplig för dig som arbetar med personer med autism och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.