Öppna menyn

Sex och samlevnad, utbildning och workshop för dig som arbetar med ungdomar

Utbildningsdagens syfte är att du som arbetar med ungdomar ska få tips och idéer kring hur du kan lära ungdomar lämpligt och säkert sexuellt beteende och att sexualitet är en livslång process man lär sig och utvecklas med hela livet.

Sex- och samlevnadsundervisningen på Klaragymnasiet  består av 12 lektioner och är en del av naturkunskapen. Under utbildningsdagen får du ta del av det material som används i undervisningen på Klaragymnasiet och som bland annat tar upp:

  • Känslor
  • Värderingar
  • Sexuella relationer
  • Sexuella hjälpmedel
  • Internet – vad bör du tänka på?
  • Porr, vad säger lagstiftningen i olika sammanhang?
  • Sexuell läggning
  • Sexuella övergrepp

Det kommer vara mycket fokus på diskussion och förhållningssätt kring sexualitet.

Utbildningen riktar sig både till dig som jobbar med ungdomar med högfungerande autism och ungdomar utan diagnos.