Öppna menyn

Föräldrautbildning

Personalen på Notavillan, Curas barn- och familjeenhet, har stor erfarenhet av att arbeta med barn och föräldrar i behov av stöd samt att stötta föräldrar i att hitta nya vägar i umgänget med sina barn.

Notavillans personal hjälper gärna till när föräldrar behöver hjälp med att förändra med en föräldrautbildning. På Notavillan finns behandlare som har gått utbildning i Aktivt föräldraskap. Med grunden i anknytningsteori, forskning och praktiska råd ger vi familjerna möjlighet till ett fungerande familjeliv.

Föräldrautbildning kan vara till hjälp att lära föräldrar som varit frånvarande att umgås med sitt barn igen. Det kan även handla om föräldrar som behöver hjälp med att hitta nya strategier vid till exempel gränssättning. Notavillan kan ge stöd till barnen och föräldrarna när umgänget ska förändras. Vi kan tillsammans med handläggare från socialtjänsten utforma ett program efter familjens behov.

Personer som via socialtjänsten behöver stöd och hjälp i sitt föräldraskap.