Öppna menyn

Lågaffektivt bemötande – Fokus på autismspektrum

Föreläsningens syfte är att öka den teoretiska kunskapen om, och förståelsen för hur vi som personal kan förebygga och lugna utmanande beteende utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt.

  • Vad säger lagen?
  • Tolerans – hur tolerant är du?
  • Orsaker till utmanande beteende
  • Lågaffektivt bemötande
  • Hantera/förändra beteenden – för vems skull?

 

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i lagstiftningen – vad får och vad får vi inte göra för att lugna en situation? Men förhoppningsvis hamnar vi aldrig i en upprörd situation. Målet är alltid att vi som personal ska arbeta förebyggande för att medverka till en trygg miljö och trygga omständigheter för våra klienter/brukare/elever. Vi diskuterar också tolerans och ställer frågan – hur tolerant är du? Vad tycker du är svårt att hantera och vad tycker du är lättare att hantera? Kanske kan ni i personalgruppen hjälpa och stötta varandra i högre grad när ni känner till varandras förtjänster men också det som upplevs som svårare.

Föreläsningen rymmer mycket fakta men ger också möjlighet till diskussioner och att utbyta erfarenhet och tankar utifrån de medverkandes olika erfarenheter.

Vid behov kan vi komplettera föreläsningen med praktiska moment. Kontakta oss på Resurscentrum så diskuterar vi fram ett upplägg som passar din verksamhet.

Utbildningen riktar sig till dig som möter och jobbar med personer med autism på boenden, i skola, korttids, fritidsverksamhet, föreningsverksamhet, socialförvaltning, i vården, anhöriga och andra med intresse för ämnesområdet.