Öppna menyn

Skola, undervisning och autism – flickor i fokus. Föreläsning och workshop utifrån tydliggörande pedagogik

Vi inleder utbildningsdagen med en föreläsning om autism och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med fokus på flickor och autism.

Eftermiddagen ägnar vi åt en workshop där du får möjlighet att jobbar fram arbetsmaterial och skoluppgifter utifrån dina elevers behov.

  • Föreläsning om autism och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
  • Vi fokuserar på flickor och skillnaderna i hur symptomen kan visa sig.
  • Workshop. Vi jobbar med skoluppgifter utifrån tydliggörande pedagogik.

 

Vi inleder utbildningsdagen med en föreläsning om autism och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med fokus på flickor och autism. Flickan blir gärna osynlig och maskerar sina symptom. Många flickor blir därför aldrig diagnostiserade, och får inte den hjälp de behöver, varken i skolan eller på arbetet. En långvarig stress kan också, både för flickor och pojkar, medverka till utbrändhet på sikt. Därför är det viktigt att vi i skolan jobbar förebyggande för att minska stressen för våra ungdomar. De teoretiska delarna varvar vi med egna exempel från verkligheten.

Eftermiddagen ägnar vi åt en workshop där du får möjlighet att jobbar fram arbetsmaterial och skoluppgifter utifrån dina elevers behov.

Föreläsningen är lämplig för dig som arbetar i skola, fritidsverksamhet, föreningsverksamhet, anhöriga och andra yrkesgrupper med intresse för ämnet.