Öppna menyn

Lågaffektivt bemötande

Föreläsningens syfte är att öka den teoretiska kunskapen om hur vi som personal kan förebygga och lugna utmanande beteende utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt.

Vad säger lagen?

Tolerans – hur tolerant är du?

Orsaker till utmanande beteende

Lågaffektivt bemötande

Hantera/förändra beteenden – för vems skull?

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i lagstiftningen – vad får och vad får vi inte göra för att lugna en situation? Målet  är alltid att vi som personal ska arbeta förebyggande för att medverka till en trygg miljö och trygga omständigheter för våra klienter/brukare/elever. Vi diskuterar också tolerans och ställer frågan – hur tolerant är du? Vad tycker du är svårt att hantera och vad tycker du är lättare att hantera. Det är alltid lättare att stötta varandra i en personalgrupp där alla känner till varandras förtjänster men också det som känns svårare.

Föreläsningen rymmer mycket fakta men ger också möjlighet till diskussion och att utbyta erfarenhet och tankar utifrån de medverkandes olika erfarenheter.

Utbildningen riktar sig till dig som jobbar på boenden, i skola, korttids, fritidsverksamhet, föreningsverksamhet, socialförvaltning, i vården, anhöriga och andra med intresse för ämnesområdet.