Öppna menyn

Familjerådgivningens kvalitetsarbete

Vad hände 2018?

  • En av familjerådgivarna har genomfört första året av två i grundutbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (Steg-1 KBT).
  • Målen för verksamheten har uppfyllts både vad det gäller erbjudande av tid för samtal och hur klienterna upplever att samtalen har hjälpt dem samtala om sina relationsproblem.
  • De tre största samtalsområdena under året har varit, “hemmasittande” barn, otrohet och utmattning.

Läs gärna vår verksamhetsberättelse för 2018.

Vad händer 2019?

  • Vad gäller “hemmasittande” barn så kommer familjerådgivningen att träffa en representant för BUP i början av året för att få en helhetsbild av problemet.
  • Starta nätverksträffar med Karlskrona familjerådgivning under året.
  • Genomföra och slutföra steg-1 PDT utbildningen i december för en av familjerådgivarna och starta rekrytering i september för att ersätta en av en familjerådgivarna som går i pension.

Läs gärna vår verksamhetsplan för 2019.

Tillsyner

Inga tillsyner har genomförts under 2018.