Öppna menyn
Denna bild saknar en beskrivning, tala gärna om detta för oss genom att skicka ett meddelande till info@curaindivid.se

Besöksförbud på Sjöarp

För att skydda de som bor på Sjöarp Gruppbostäder från Covid-19 har vi nu infört besöksförbud. Förbudet gäller alla som inte ska utföra arbete på Sjöarp, tyvärr gäller det alltså även anhöriga. Vi har ett gott samarbete med Ronneby kommun när det gäller hälso- och sjukvårdsinsatser och de hjälper oss med exempelvis skyddsutrustning om det skulle bli aktuellt. Just nu gör vi dock allt vi kan för att ingen ska bli smittad och för att vardagen ändå ska vara som vanligt så mycket som möjligt, trots våra skyddsåtgärder.