Öppna menyn
alt=

Brandutbildning – för säkerhets skull

Som en del i Curas systematiska brandskyddsarbete får all personal utbildning i brandskydd vartannat år. I förra veckan var det Curas kansli och ledning som fick lära sig om hur bränder uppstår, hur snabbt det brinner, olika brandrisker, hur man släcker men också praktiskt prova på att släcka bränder. Vi släckte med både skum- och kolsyresläckare samt brandfilt. Bra att få prova på, så att vi är redo om olyckan är framme.

Förutom brandskydd så får Curas personal utbildning i hjärt-lungräddning och första hjälpen regelbundet.