Öppna menyn
alt=

Skärpta råd – vi pausar fysiska möten under en period

Nu har hösten kommit en bit på väg mot vinter och vi kan konstatera att det är flexibilitet som gäller på alla plan. I skrivandets stund har vi just fått veta att nya skärpta regionala råd om covid-19 är gällande från och med den 11 november. Vi på Cura Individutveckling pausar nu alla fysiska möten, utbildningar, handledningar och föreläsningar och ställer om till online där det är möjligt. Eller så bokar vi om våra utbildningsdagar och uppdrag så att du får tillgång till din utbildning så snart Region Blekinge och smittskydd öppnar upp för fysiska möten igen.

Vi kan ändå konstatera att vi kunnat genomföra ett antal utbildningsinsatser under hösten. Två av tre dagar är genomförda i utbildningen Barnsamtal enligt Norrköpingsmodellen på uppdrag av Ronneby kommun.  Vi jobbar nu på hur dag tre kommer att se ut och återkommer med information så snart det är beslutat.

Den 14 oktober kunde vi erbjuda en föreläsningsdag med Stefan Sandström och Agneta Björck. Temat var Cannabis och trauma – fokus bemötande behandling. Denna föreläsningen ställde våra erfarna föreläsare om från att vara planerad att gå av stapeln på plats i Karlshamn, till att istället ges online. Och under vecka 43 genomförde Cura Resurscentrum för första gången sedan tidig vår, en utbildningsdag på temat Lågaffektivt bemötande och förhållningssätt på plats i Karlshamn.

Vi ser fram emot att mötas online under resterande delen av 2020 och förhoppningsvis betydligt oftare i fysiska möten under 2021.

Du kan läsa mer om föreläsningar, utbildningar och handledning här.

Du kan läsa mer om utbildningar vi gör på uppdrag här.

Välkommen till oss!