Öppna menyn
alt=

Lågaffektivt bemötande i äldreomsorgen

Malin Kallhagen och Birgitta Karlsson, som arbetar på Cura Resurscentrum, har utbildat medarbetare i Karlshamns kommuns äldreomsorg.

“Vi är glada för förtroendet att få utbilda medarbetare i äldreomsorgen i Lågaffektivt bemötande och förhållningssätt. Genom åren har vi främst utbildat inom funktionshinderomsorgen, men i alla verksamheter där vi möter och bemöter människor är förhållningssättet en viktig del för att minska riskerna för hotfulla och våldsamma situationer i arbetsmiljön. När vi blir medvetna om oss själva och vilka signaler vi sänder ut, både positivt och negativt, blir det lättare att förhålla oss till olika situationer i det dagliga arbetet.”

Vill du veta mer? Hör av dig till Cura Resurscentrum!