Öppna menyn
alt=

Möjlig samverkan kring ungdomsvård

Cura har tillsammans med de kommunala bolagen Gryning (i västra Götaland), VoB Syd (i Kronoberg och Skåne) och forskare från Linnéuniversitetet inlett en dialog med SiS (Statens institutionsstyrelse) angående möjlig samverkan kring ungdomsvård.

Frågor som diskuterades vid det första mötet var:

1.       Hur kan våra HVB möta upp de behov som finns hos de ungdomar som blir kvar på SiS trots att de är ”färdigbehandlade” där.

2.       Kan vi tillsammans hjälpa kommunernas socialtjänster vid placeringsbehov genom att upparbeta ett samarbete och ha en kännedom om varandras verksamheter som kan skapa en stödjande struktur för socialtjänsten?

3.       Kan övergången från en placering hos SiS till en HVB placering bli smidigare och mer funktionell för den enskilda ungdomen via en samverkan? Kan vi skapa en struktur för långsiktighet?

4.       Kan vi samverka kring effektutvärderingar för de placerade ungdomarna?

5.       Hur kan vi få med representanter från kommunerna i vår samverkan då det ju är kommunernas behov vi ska försöka tillgodose.

Vid nästa möte ska vi fortsätta vår dialog och förhoppningsvis kunna komma fram till mer konkreta förslag på åtgärder för att öka vår samverkan. Vi på Cura tycker det är både roligt och hoppfullt att vi inlett detta samarbete och hoppas att det ska kunna innebära en ännu bättre service till våra medlemskommuner.