Öppna menyn
alt=

Nu har vi genomfört uppdragsutbildning i Signs of safety

Vi är glada för att vi ytterligare en gång fått i uppdrag av våra medlemskommuner att arrangera en utbildning i Signs of safety.

Signs of safety är ett lösningsfokuserat, samarbets- och nätverksinriktat arbetssätt som stöder arbetet med utsatta barn och ungdomar.  Utgångspunkten är fyra grundläggande frågeställningar:

   1. Vad är vi oroliga för?
   2. Vad fungerar bra?
   3. Vad behöver hända?
   4. Hur oroliga är vi på en skala mellan 0 och 10?

Vår utbildare vid denna tredagarsutbildning var Nova Nilsdotter från Landa Familjevård. Medverkade gjorde medarbetare från Ronneby och Olofströms kommuner samt medarbetare från Curas egna verksamheter: nyöppnade Villa Mjällby, Notavillan och Familjerätten.

Tack till Nova och till alla medverkande för givande utbildningsdagar!