Öppna menyn
alt=

Nu har Villa Mjällby öppnat och vi har ökat kompetensen ytterligare

Vi på Cura är glada för att vi har kunnat rekrytera mycket kompetenta medarbetare till vårt nya HVB för ungdomar i åldern 13-18 år, med psykosocial problematik, Villa Mjällby. Nu har vi fyllt på deras kompetens ännu mer. Alla medarbetare på Villa Mjällby har tillsammans gått en tredagarsutbildning i Lågaffektivt bemötande med Curas egna utbildare samt en tvådagarsutbildning i MI (Motiverande samtal) med Liria Ortiz. Liria är bland annat legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning samt lärare i MI.

De träffar dessutom Per Johansson under tre dagar för att lära sig ett systemteoretiskt förhållningssätt. Per är legitimerad psykoterapeut samt handledare och lärare i psykoterapi med många års erfarenhet inom barn- och ungdomspsykiatri samt familjeterapi.

Vill du veta mer om placering på Villa Mjällby? Kontakta verksamhetschef Veronika Jönsson på 0721-61 32 88, eller biträdande verksamhetschef Cecilia Ericsson på 0721-77 14 67, .

Det är obligatoriskt för alla medarbetare på Cura Individutveckling att gå utbildningen Lågaffektivt bemötande i tre dagar. För att utbildningen ska implementeras riktigt och medarbetarna ska känna sig hemma och trygga i teknikerna, är det också obligatoriskt att göra minst en uppföljningsdag varje år. Malin Kallhagen och Birgitta Karlsson  på Cura Resurscentrum är sedan 2017 certifierade utbildare i Lågaffektivt bemötande av engelska Studio III.

Är du intresserad av Curas utbildningar? Kontakta gärna Malin eller Birgitta på 0454-811 84 eller .