Öppna menyn
alt=

Villa Mjällby har utbildats i A-CRA

I slutet av april utbildades ytterligare 10 personer ur personalgruppen på Villa Mjällby i A-CRA, ett strukturerat behandlingsprogram för ungdomar och unga vuxna som rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer.  Tidigare har två personer på Villa Mjällby haft utbildning i A-CRA, men nu är det alltså tolv stycken totalt.

A-CRA är en vidareutveckling av det evidensbaserade programmet CRA (Community Reinforcement Approach) som bygger på KBT. Målsättningen är att förbättra kommunikationen och relationen i familjen och att ungdomen ska nå drogfrihet och en mer positiv och hälsosam livsstil. A-CRA bygger på utvecklingspsykologiska teorier och har mycket gemensamt med klassisk KBT-terapi och samtalsstilen utgår till stora delar från MI, Motiverande samtal. Villa Mjällby kan därför nu erbjuda A-CRA till inskrivna ungdomar och till ungdomar i öppenvård i större skala.