Öppna menyn
alt=

Sommarhälsning från Cura Resurscentrum

Nu är det sommar igen och vi på Cura Resurscentrum har under våren haft förmånen att utbilda både externt i våra kommuner, internt inom Cura Individutveckling och själva gått utbildning i Individens behov i centrum, IBIC.

Vi vill skicka ett stort tack till Karlskrona kommun som givit oss förtroendet att utbilda medarbetare inom funktionshinderomsorgen i Lågaffektivt bemötande och förhållningssätt. Arbetet påbörjades i november 2021 och har fortsatt under våren. Till hösten kommer vi åter att gästa Karlskrona. Dels i fortsatta utbildningar i Lågaffektivt bemötande, och vi kommer också att utbilda medarbetare i Tydliggörande pedagogik. Det ser vi mycket fram emot!

Hos oss på Cura Individutveckling går alla medarbetare tre dagars grundutbildning i Lågaffektivt bemötande och förhållningssätt. Under våren har vi återigen kunnat utbilda våra medarbetare som nyanställts under pandemin. De flesta har nu hunnit gå tre dagar, men några återstår att utbilda till hösten.

Under hösten kommer vi också att göra de så viktiga uppföljningsutbildningarna i Lågaffektivt bemötande i våra egna verksamheter. Uppföljningsutbildningarna är en mycket viktig del i implementeringsarbetet. Det lågaffektiva bemötande och förhållningssättet är en naturlig del i arbetet hos oss på Cura individutveckling.

Under våren har vi också utbildat våra nyanställda medarbetare på Klaragymnasiet med internat och Sjöarp gruppbostäder i Tydliggörande pedagogik.

Nu önskar vi er alla en skön sommar och semester. På återhörande till hösten!