Öppna menyn
alt=

Tack för i år!

Under hösten 2019 har vi på Cura Resurscentrum fått många utbildningsuppdrag av våra kommuner i Blekinge. Det är vi mycket glada för.

Vi har på Karlshamns, Karlskronas, Olofströms och Sölvesborgs kommuners uppdrag utbildat personalgrupper i Lågaffektivt bemötande och förhållningssätt samt i Tydliggörande pedagogik. I några av våra kommuner har vi gjort utbildningarna i kombination med varandra. Lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik är autonomistödjande och därför bra för alla, men specifikt för personer med diagnoser inom autismspektrum, utvecklingsstörning och med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

På Klaragymnasiets skola inleddes höstterminen 2019 med en tvådagars utbildning med Anna Sjölund, Autismpedagogik AB. Medarbetarna på Klaragymnasiet har under hösten jobbat vidare med de verktyg som vi fick med oss av Anna, tillsammans med Cura Resurscentrum, i kartläggning och stöd och handledning i arbetslagen. Arbetet kommer att gå vidare under 2020 för att vidareutveckla pedagogiken och bemötandet ytterligare.

Vi på Cura Resurscentrum jobbar kontinuerligt med att utbilda samtliga medarbetare inom Cura i tredagarsutbildningen Lågaffektivt bemötande. Den är obligatorisk för alla våra tillsvidareanställda och långtidsvikarier. I december utbildas nyanställda på Sjöarp gruppbostäder och i februari 2020 utbildar vi de medarbetare som är nyanställda i våra övriga verksamheter.

Under den gångna hösten har vi också gjort kontinuerliga uppföljningsutbildningar i Lågaffektivt bemötande i Curas egna verksamheter. Detta gör vi minst en gång om året för att hålla det lågaffektiva förhållningssättet aktuellt och levande. Vi har också utbildat nyanställda på Klaragymnasiets skola och Klaragymnasiets internat i Tydliggörande pedagogik under två dagar.

Fortfarande i december har vi spännande uppdrag i våra kommuner och det är först några dagar före jul som vi lägger uppdragen på hyllan för några veckors jul- och nyårsledighet. I januari är vi tillbaka igen med ny kraft, energi och engagemang i externa och interna uppdrag.

Tack för gott samarbete under 2019!

God jul och gott nytt år önskar Malin och Birgitta.