Öppna menyn
Denna bild saknar en beskrivning, tala gärna om detta för oss genom att skicka ett meddelande till info@curaindivid.se

Utbildning i Återfallsprevention

Just nu pågår utbildningen Återfallsprevention som vi genomför på uppdrag av Olofströms kommun. Vår utbildare heter Lars Öhman. Lars är addiktiolog och har många års erfarenhet av behandlingsarbete. Han har erfarenhet av förebyggande arbete och behandling av kriminalitet och erfarenhet av att arbeta med anhöriga till missbrukare. Utbildningen är den sista delen i en serie av tre:

  • MET – Motivationshöjande behandling. I de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende är motivationshöjande behandling den psykosociala behandlingsmetod som får högsta prioritering vid alkoholmissbruk eller beroende.
  • CRA – Community Reinforcement approach.  Utbildningen vilar på kognitiv beteendeterapeutisk grund (KBT) och är en av de psykosociala behandlingar som Socialstyrelsen rekommenderar personer med alkohol- och/eller narkotikamissbruk.
  • Återfallsprevention. Utbildningen bygger på beteendevetenskapliga teorier om hur våra beteenden styrs och påverkas. Samtalen fokuserar främst på att ge individen en djupare förståelse för processen att lämna ett missbruk och bygga upp en drogfri tillvaro.