Öppna menyn
Foto på exteriören av internatet på Citronvägen.

Vårt nya internat

Ett hus att trivas i tillsammans, byggt för elever, personal, lugn, trygghet, aktivitet och miljö. På onsdagen den 30 oktober hade vårt nybyggda internat öppet hus för inbjudna gäster från våra samarbetskommuner, Curas andra verksamheter och inte minst vår hyresvärd Olofströmshus.

Byggt för elever och personal

Det förra internatet fanns i ett hus som inte var anpassat efter den verksamhet vi bedriver. Det var i flera plan, trånga korridorer och nattklubben mittemot störde. I och med att Curas personal, med verksamhetschef Jonas Fransson i spetsen, har fått vara med från början i planeringen av det nya internatet så har det till och med blivit bättre än förväntat. Huset ger en känsla av ljus och öppenhet.

Vi har haft elevernas behov och arbetsmiljön i fokus, säger Jonas. Kontoren ligger på var sin sida om entrén så att vi lätt kan se vilka som kommer och går.

Alla rum har glas i dörrar eller väggar så att eleverna kan se vem som finns på vilket kontor, även om dörren skulle vara stängd. Huset är i ett plan och det är lätt att få en överblick, det ska vara lätt för eleverna att ta kontakt med personalen.

Köket har vi planerat utifrån den undervisning i hem och hushåll som vi bedriver. Vi har även tänkt på flyktvägar, vi har till exempel en köksö så att vi minimerar risken att någon elev känner sig inträngd utan kan lämna köket enkelt om det finns behov av det.

Ett hus för gemenskap

Träningsrummet ligger mitt i huset och det är lätt att spela pingis eller träna på annat sätt. Det har blivit en större gemenskap på internatet efter flytten. På förra internatet tillbringade eleverna mycket tid ensamma i sina lägenheter, säger boendehandledare Julija Fransson. En elev säger: På förra boendet var man mer ledsen och mer för sig själv, så är det inte nu. Vi har gjort det tillsammans, säger Julija. Jonas bekräftar att någon elev till och med mår fysiskt bättre nu. Huset bjuder in till socialt umgänge, med stora möjligheter att gå undan när man behöver.

Lägenheterna

På internatet bor åtta elever i varsin lägenhet och robotdammsugaren Sigge.

Det finns även en träningslägenhet för de som vill provbo innan de bestämmer sig för att söka till Klaragymnasiet med internat.

Förbättrad miljö på fler sätt

Miljön har varit med hela vägen även i ett större sammanhang. Huset är byggt i miljövänliga material, har solceller och sedumtak till exempel. Dessutom har vi fått en fin utemiljö!

Vill du veta mera om Klaragymnasiet med internat? Läs här!