Öppna menyn
Denna bild saknar en beskrivning, tala gärna om detta för oss genom att skicka ett meddelande till info@curaindivid.se

Verksamheten för Personligt Ombud firar 20 år

Den 18 mars i år är det 20 år sedan verksamheten för Personligt Ombud i Blekinge bildades. Verksamheten, som utgör ett fristående stöd för personer med en psykisk funktionsnedsättning, har varit och är viktig för många personer som fått hjälp med att förbättra sin livssituation. Stödet från det personliga ombudet sker alltid tillsammans med klienten. Ombudet är en förmedlare av kontakter med myndigheter och andra aktörer som ska ge stöd, service och insatser.