Öppna menyn
alt=

Vi bygger värdegrunden från grunden

Just nu pågår det ett stort arbete på Cura med att ta fram en ny värdegrund. Alla medarbetare får vara med och ta fram några nya värdeord. Dessa värdeord ska genomsyra det vi gör på Cura. De ska vara enkla att relatera till och använda i vardagen på jobbet.

Vi har redan idag en fin värdegrund som vi står bakom, men den är lång och vi har många nya medarbetare som inte var med i arbetet med att ta fram den. En arbetsgrupp som består av medarbetare och chefer från varje verksamhet samt Curas ledningsgrupp har arbetat fram fem värdeord. Tillsammans har vi definierat orden och beskrivit hur vi inom Cura ska leva efter dem vårt dagliga arbete. Ledningsgruppen kommer att sammanställa resultatet och skicka ut på remiss internt. Den nya värdegrunden ska sedan presenteras i hela Cura.

Cura nuvarande värdegrund