Öppna menyn
Denna bild saknar en beskrivning, tala gärna om detta för oss genom att skicka ett meddelande till info@curaindivid.se

Vi utbildar oss i MI – Motiverande samtal med fokus på Autism och ADHD

Nu har 80 av Curas medarbetare gått sin första dag av två utbildningsdagar i MI – Motiverande samtal med fokus på Autism och ADHD. Liria Ortiz som är vår utbildare är psykolog, psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi och utbildare i motiverande samtal.

MI är ett bra komplement till Lågaffektivt bemötande, som alla våra medarbetare inom Cura är utbildade i. MI, som är en samtalsmetod, lägger precis som Lågaffektivt bemötande, ansvaret på oss som personal, att skapa och möjliggöra det goda samtalet på individens nivå och att motivera klienten/eleven till att uttrycka sina känslor, önskemål, vilja och behov.

Tack Liria för bra dagar! Nu ser vi fram emot fortsättningen i april!