Öppna menyn
alt=

Villa Mjällby fyller 1 år

Villa Mjällby firar ettårsjubileum!

Veronika Jönsson, verksamhetschef på Villa Mjällby berättar att det har varit en utmaning att öppna ett nytt HVB, ett uppdrag som arbetsgruppen axlat med stor entusiasm men även med stor respekt inför uppdraget. Ungdomarna möts med mycket värme och en individuell planering som formas efter uppdrag och behov. Sedan starten har beläggningen stadigt ökat och vi har uppnått goda resultat under det första  året. Vi har ett gott samarbete med placerande kommuner och arbetar för att kunna tillgodose de behov som finns i kommunerna. Med anledning av detta har vi nu utökat vår målgrupp att gälla ungdomar i åldern 13-20 år. Vi arbetar även med kompetensutveckling utifrån de behov som finns hos ungdomarna. Arbetsgruppen har nyligen genomgått en utbildning i ACCRA, se nyhet från den 27:e april. Under hösten kommer vi att påbörja arbetet med skattningar av våra insatser via Journal Digital för att kunna mäta effekterna av vårt arbete på både individ- och gruppnivå.

Den 10 mars 2020 gjorde Inspektionen för vård och omsorg, IVO, en tillsyn på Villa Mjällby och kom fram till att:

  • verksamheten upplevs som trygg och säker
  • insatserna anpassas till det enskilda barnets behov och planeras tillsammans med barnet
  • föreståndaren genomför lämplighetsbedömning och fattar beslut vid inskrivning
  • föreståndaren har den utbildning och erfarenhet som behövs för att leda verksamheten
  • personalens sammantagna utbildning och erfarenhet ger förutsättningar för att möta de behov målgruppen har och tillförsäkra en trygg och säker vård
  • verksamhetens bemanning ger förutsättningar att tillgodose de behov de inskrivna har och tillförsäkra en trygg och säker vård

Så ni kan tro att vi på Cura är stolta över vår ettåring!