Öppna menyn

Personliga ombuds kvalitetsarbete

Vad hände 2018?

  • De personliga ombuden har medverkat till att diskussioner förs på nationell nivå om ett gemensamt sätt att arbeta med systembrister och statistik. Personligt ombud har, på uppdrag från Länsstyrelsen, genomfört två föreläsningar för personligt ombud och deras chefer i Stockholm och Eskilstuna.
  • En omfattande ökning av klienter under hösten har inneburit en kö av sökande. Vi har även noterat en ökning av klienter med psykiatrisk diagnos blandat med ett missbruk och i kriminellt sammanhang.

Läs gärna vår verksamhetsberättelse för 2018.

Vad händer 2019?

  • Under 2019 kommer personligt ombud att fokusera på huvuduppdraget, klientarbetet, samt systembrister. Under 2018 har arbetet med systembrister finslipats vilket innebär att arbetet med dessa kommer att systematiseras på ett bättre sätt som leder till högre grad av återkoppling.
  • Gruppen planerar även att anordna regionträffen för Personligt ombud här i Blekinge under hösten.

Läs gärna vår verksamhetsplan för 2019.

Tillsyner

Inga tillsyner har genomförts under 2018.