Öppna menyn
alt=

Nu är alla Curas medarbetare utbildade i tredagars Lågaffektivt bemötande!

Under våren 2017 utbildade Engelska Studio 3 fyra av Curas medarbetare till utbildare i Lågaffektivt bemötande. Sedan april 2017 har Birgitta Karlsson och Malin Kallhagen från Cura Resurscentrum, Jonas Renvaktar från Cura Ungdomsboende och Jeanette Muller från Sjöarp Gruppbostäder utbildat samtliga medarbetare på Cura i tredagarsutbildningen Lågaffektivt bemötande. Och dessutom hunnit hålla uppföljningsdagar i snart samtliga verksamheter.

Grundkonceptet i Studio III Lågaffektivt bemötande utgår ifrån mötet med personer med diagnos inom autismspektrum, men har utvidgats något eftersom det är tydligt att inte bara är autistiska personer är i behov av det lågaffektiva förhållningssättet. Vi har därför anpassat utbildningen till våra verksamheter som inte dagligdags arbetar med personer med autismspektrum – Cura Ungdomsboende som arbetar med ensamkommande barn och unga, Personliga ombud, Familjerätt och på barn- och familjeenheten Notavillan. Ramen är hela tiden den samma, men exemplen i utbildningen är utifrån den verksamhet som vi utbildar i och diskussionerna blir därför levande.

För att se vårt utbud av kurser och föreläsningar klicka här.