Öppna menyn

Våra föreläsningar och tjänster på uppdrag

Vill du ha en föreläsning som passar just din arbetsgrupp?

Vi skräddarsyr gärna din utbildning eller föreläsning så att den passar dig och din arbetsgrupp.

Du är välkommen att komma till oss. Men om det passar bättre, kommer vi till dig.

Dessa föreläsningar gör vi på uppdrag:

 • Autism och tydliggörande pedagogik – teori, förhållningssätt och bemötande
 •  Föräldrautbildning. Halv- eller heldag.
 • Teamutveckling. Halv- eller heldag.
 • Vi är annorlunda- om flykt och kulturella skillnader och likheter
 • Autism och stress – hur kommunicerar vi tydligt? Föreläsning och workshop.
 • Sinnesrikt – Med fokus på perception. Föreläsning och workshop.
 • Arbetsdag utifrån ett skolperspektiv.
 • Skola, undervisning och autism. Flickor i fokus. Föreläsning och workshop utifrån tydliggörande pedagogik.
 • Lågaffektivt bemötande – Fokus ensamkommande barn och ungdomar. NY!
 • Lågaffektivt bemötande – Fokus autismspektrum. NY!
 • Tydliggörande pedagogik – grundutbildning.
 • Tydliggörande pedagogik – fördjupning i kommunikation.
 • Trappan

Föräldrautbildning

Halv- eller hel dag

Finns det klienter i din verksamhet som behöver stöd och hjälp i föräldraskapet? Vi på barn- och familjeenheten Notavillan har stor erfarenhet av att arbeta med barn och föräldrar i behov av stöd.

Vi hjälper gärna till med en föräldrautbildning. En föräldrautbildning syftar till att lära en förälder som varit frånvarande, att umgås med sitt barn igen. Vi på Notavillan stöttar barnet och föräldrarna när umgänget ska förändras. 

Teamutveckling

Halv- eller hel dag

Vill du att din arbetsgrupp ska kommunicera och samarbeta bättre?

Vill du att din arbetsgrupp ska arbeta mer mot samma mål?

Vi på Cura Resurscentrum kan hjälpa dig att skräddarsy en utbildningsdag där teamutveckling, kommunikation och samarbete är i fokus. Vi ger utbildningsdagen på uppdrag.

Tydliggörande pedagogik – fördjupning i kommunikation, 2 dagar

Alla människor har rätt till att kunna kommunicera. Kommunikationen kan se ut på många olika sätt exempelvis talat språk, gester, pekningar, tecken, bilder, objekt, med hjälp av olika typer av appar eller med samtalsmatta m.m.

Målgrupp

För dig som arbetar på gruppbostad, korttidsverksamhet, daglig verksamhet, skola eller är anhörig till personer med autism. Det är en fördel att tidigare ha deltagit i utbildningen Tydliggörande pedagogik – grundutbildning, 3 dagar i Sjöarps regi.

Innehåll

På vilket sätt kommunicerar personer inom autismspektrum? Personer inom autismspektrum kommunicerar på många olika sätt precis som neurotypiska personer gör.

Förstår vi kommunikationen? Ja, ibland, men ibland missar vi syftet och en konflikt uppstår.

I utbildningen ingår en teoretisk del men också en praktisk del där du som deltagare observerat en situation i din egen verksamhet som handlar om kommunikation. Vi analyserar observationen och utifrån den gör du ett eller flera kommunikationshjälpmedel som du tar med dig hem till din egen verksamhet och börjar använda.

 • Vilka funktioner i hjärnan använder vi när vi kommunicerar?
 • Vilka svårigheter har personer med autism när de kommunicerar med omvärlden?
 • Barns språkutveckling
 • Olika sätt att kommunicera
 • Egna observationer

Arbetsdag utifrån ett skolperspektiv

Halv- eller hel dag

Vill du veta mer om tydliggörande pedagogik?

Vill du vässa din pedagogik och djupdyka i uppgifter som är utmanande för dig och dina elever? Hur gör du uppgifter tydliga och motiverande?

Boka en studiedag för att i ditt arbetslag arbeta med tydliggörande pedagogik tillsammans med Resurscentrums medarbetare. Vi jobbar praktisk och tillsammans i mindre grupper för att med vår gemensamma kunskap hitta de bästa vägarna till att motivera dina elever i skolarbetet.

Vi inleder arbetsdagen med en föreläsning om grunderna i tydliggörande pedagogik i skolmiljö. Vi tar upp aspekter såsom arbetsmiljön i klassrummet, elevernas placering i rummet och varför det kan vara viktigt.

Vi tar upp den tydliggörande pedagogiken i fråga om utformning av arbetsuppgifter och vad du behöver tänka på för att på bästa sätt motivera dina elever.

För att göra arbetsdagen riktigt effektiv, kommer du och ditt arbetslag överens om ett antal arbetsuppgifter som ni kört fast i. Vi jobbar sen med uppgifterna i grupp för att göra dem tydligare och mer motiverande för eleverna.

Vi gör gärna kombinationer och anpassningar av utbildningar och föreläsningar utifrån dina behov. Kontakta oss på Resurscentrum så diskuterar vi fram ett upplägg som passar för din verksamhet:

Trappan

Notavillan barn- och familjeenhet kan erbjuda krissamtal för barn, 4-18 år, som upplevt våld.

Trappanmodellen är en metod där vi arbetar praktiskt med barnet och stödjer det barn som upplevt våld i sin familj. Vi arbetar i tre steg: kontakt, rekonstruktion och kunskap. Vi har 3-8 träffar beroende på hur stort behovet är.